Over Cumulex

Cumulex NV:

Cumulex is een naamloze vennootschap met de statutaire vestigingsplaats in Diegem (België). Cumulex is het voormalige Sucrerie et Raffinerie de l’Afrique Centrale (Sucraf). Cumulex heeft thans geen activiteiten. In het verleden was de vennootschap mede-eigenaar van een suikerplantage in de Democratische Republiek Congo. 

De strategie van het bestuur is om nieuwe activiteiten in te brengen in Cumulex. Een reverse listing, waarbij een private onderneming via Cumulex een beursnotering verkrijgt, behoort daarbij tot de mogelijkheden. Cumulex zal in overleg met partijen zoeken naar geschikte mogelijkheden. Om te beoordelen of een onderneming in aanmerking komt voor een reverse listing, wordt onder meer rekening gehouden met de volgende criteria:

  • aantrekkelijke waardepropositie voor de houders van aandelen en winstbewijzen;
  • winstgevendheid en winst per aandeel;
  • perspectief van waardegroei op lange termijn.

De primaire doelstelling blijft waardegroei op (middel-)lange termijn. Daarbij wordt opgemerkt dat van de hierboven vermelde doelstellingen kan worden afgeweken indien zich andere kansen voordoen die naar verwachting tot een grotere waardegroei leiden.

Maatschappelijke zetel:

Cumulex NV
Grensstraat 7
1831 Diegem
info@cumulex.be
KBO-nummer: 0404.854.739

Bestuurders:

Peter Paul de Vries (1967)
Gerben Hettinga (1977)
Vacature

Commissaris:

D. de Voogt bedrijfsrevisoren bvba

Aandelen:

Er staan 440.000 aandelen en 110.000 winstbewijzen uit en hebben elk een stem. De aandelen Cumulex NV zijn beursgenoteerd (ISIN:BE0003463685), de winstbewijzen staan op naam. Overeenkomstig Artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen zijn bij Cumulex NV de volgende aandeelhouders bekend.

Stemrechten verbonden aan effecten :

  • Value8 NV:  416.650 stemmen (75,75%)
  • Jacobus Pieter Visser:  40.000 stemmen (7,27%)