Dematerialisatie

Veel gestelde vragen over de dematerialisatie van aandelen aan toonder van Cumulex (voorheen Sucraf)

DEFINITIES

Dematerialisatie De omzetting van effecten aan toonder in verzamelstukken.
Effecten aan toonder Fysieke effecten (zowel aandelen als winstbewijzen.
Effecten De verzamelnaam voor aandelen en winstbewijzen.
Gedematerialiseerde aandelen Aandelen A & B die geregistreerd zijn op een effectenrekening van de houder én bij Euroclear België.
Gedematerialiseerde winstbewijzen Winstbewijzen die geregistreerd zijn op een effectenrekening van de houder én bij Euroclear België.
Nominatieve winstbewijzen Winstbewijzen die op naam staan en zijn opgenomen  in het register van de vennootschap. Alle nominatieve winstbewijzen zijn gekoppeld aan een certificaat.

Waarom vindt de dematerialisatie plaats?

Cumulex NV (voorheen Sucraf N.V.) had de verplichting – in het kader van de dematerialisatie van aandelen en winstbewijzen conform de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder – om alle effecten  aan toonder te verkopen voor eind november 2015.

In dat kader zijn er op 1 oktober 2015 en 2 oktober 2015 in het Belgisch Staatsblad oproepen gepubliceerd waarbij de nog onbekende houders van effecten  aan toonder zich bij de vennootschap konden melden voor 26 oktober 2015 (aandelen) en voor 30 oktober 2015 (winstbewijzen). De aandelen aan toonder en winstbewijzen aan toonder waarvan de houders zich niet hebben gemeld zijn vervolgens eind november op Euronext Brussel aangeboden en verkocht.

Ik heb nog aandelen of winstbewijzen Sucraf aan toonder. Kan ik deze inwisselen?

De betreffende aandelen en winstbewijzen zijn conform de wettelijke procedure ter beurze verkocht via Degroof/Petercam. De opbrengst van deze verkoop gaat wettelijk naar de Deposito- en Consignatiekas (DCK), die de enige entiteit is waarbij de effecten kunnen worden teruggevorderd. Vanaf 1 januari 2016 kan elke persoon die een bewijs voorlegt dat hij de rechthebbende van het effect aan toonder was, bij de DCK de teruggave vragen, mits hij een boete betaalt van 10% van die opbrengst of van de tegenwaarde van de effecten, per jaar achterstand (artikel 11, § 3 van de wet).

De contactgegevens van de DCK zijn:

Postadres:
Kunstlaan 30
1040 Brussel

Bezoekadres:
Handelsstraat 96
1040 Brussel

dmat.thesaurie@minfin.fed.be

Is mijn bewijs van inschrijving op naam van voor 30 oktober 2015 van nog geldig?

Ja, enkel de winstbewijzen- en aandelen aan toonder van rechthebbenden die zich niet voor 30 oktober 2015 bij de vennootschap gemeld hebben zijn ter beurze verkocht. De inschrijvingen op naam die voor (en na) deze datum hebben plaatsgevonden zijn nog altijd rechtsgeldig. Deze certificaten vallen buiten het toepassingsgebied van de wetgeving. Ze zijn slechts een uittreksel uit het register op naam.

Welke soorten effecten bestaan er nu nog?

Er bestaan op dit moment nog twee soorten:

 • Gedematerialiseerde aandelen
 • Winstbewijzen op naam

Ik heb nominatieve winstbewijzen (op naam) verkocht. Welke stappen moet ik vervolgens zetten?

Indien u nominatieve winstbewijzen heeft verkocht aan een koper die de winstbewijzen ook in het nominatieve register opgenomen wil hebben dient Cumulex N.V. de volgende informatie te ontvangen:

 • Volmacht tot verkoop
 • Kopie identiteitsbewijs van de verkopende partij
 • Kopie certificaat winstbewijzen
 • Kopie identiteitsbewijs van de aankopende partij
 • Adresgegevens aankopende partij

Ik heb nominatieve winstbewijzen en wil deze verkopen. Welke stappen moet ik zetten?

Stap 1: U dient Cumulex N.V. te voorzien van de volgende informatie om de verkoop te realiseren:

 • Volmacht tot verkoop
 • Kopie identiteitsbewijs van de verkopende partij
 • Kopie certificaat winstbewijzen
 • Kopie identiteitsbewijs van de aankopende partij
 • Adresgegevens aankopende partij

Stap 2: Cumulex N.V. zorgt voor vernietiging van het certificaat van winstbewijs van de verkopende partij en inschrijving van de aankopende partij.

Indien u vragen heeft die bovenstaand niet behandeld worden verzoeken wij u een email te sturen naar info@cumulex.be.