Persberichten

Cumulex publiceert jaarcijfers 2023

Cumulex NV maakt vandaag de resultaten over het boekjaar 2023 bekend. In 2023 heeft Cumulex N.V. een klein negatief resultaat behaald van -76 duizend euro (2021: -91 duizend euro). Per aandeel (incl. winstbewijzen) kwam het nettoresultaat uit op -0,14 euro. Het eigen...

Cumulex publiceert halfjaarcijfers

Cumulex heeft over de eerste zes maanden van 2023 een resultaat behaald van -45 duizend euro negatief (2022: -35 duizend euro). De winst per aandeel bedroeg in het eerste halfjaar 2023 -0,08 euro. Het eigen vermogen van Cumulex blijft fors negatief (-2,4 miljoen...

Cumulex publiceert jaarcijfers 2022

Cumulex NV maakt vandaag de resultaten over het boekjaar 2022 bekend. In 2022 heeft Cumulex N.V. een klein negatief resultaat behaald van -91 duizend euro (2021: -65 duizend euro). Per aandeel (incl. winstbewijzen) kwam het nettoresultaat uit op -0,17 euro. Het eigen...

Buitengewone algemene vergadering Cumulex akkoord

Cumulex N.V. deelt mede dat het voorstel tot goedkeuring van de overname van AA Circular is aangenomen in de recent (op donderdag 19 januari jl.) gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Ook het voorstel tot uitgifte van een converteerbare lening...

Buitengewone algemene vergadering Cumulex akkoord

Op 5 december jl. heeft de buitengewone algemene vergadering van Cumulex N.V plaatsgevonden. Op de agenda van deze vergadering stonden het voorstel tot goedkeuring van de overname van AA Circular, alsmede de uitgifte van een converteerbare lening. Alle agendapunten...

Cumulex vraagt formele goedkeuring voor overname AA Circular

Op 5 december 2022 zal een buitengewone aandeelhoudersvergadering van Cumulex N.V. (hierna: Cumulex) plaatsvinden. In deze vergadering zal het voorstel tot overname van AA Circular en de financiering daarvan middels de uitgifte van een converteerbare obligatie ter...

Cumulex behaalt vrijwel gelijk halfjaarresultaat

Het Belgische beursfonds Cumulex heeft over de eerste zes maanden van 2022 een klein negatief resultaat behaald. Het resultaat kwam uit op 34 duizend euro negatief, vrijwel gelijk aan het resultaat over de eerste helft van 2021 (38 duizend euro negatief). De winst per...

Update overname AA Circular

Cumulex heeft in haar persbericht van 3 maart jongstleden Cumulex aangegeven voornemens te zijn de verdere formaliteiten af te werken voor de overname van AA Circular BV. Cumulex heeft aangegeven ernaar te streven de transactie voor eind juni 2022 af te ronden. Thans...

Cumulex publiceert jaarcijfers 2021

Cumulex NV maakt vandaag de resultaten over het boekjaar 2021 bekend. In 2021 heeft Cumulex N.V. een klein negatief resultaat behaald van -65 duizend euro (2020: -29 duizend euro). Per aandeel (incl. winstbewijzen) kwam het netto resultaat (afgerond) uit op -0,12...

Groen licht voor nieuwe toekomst voor Cumulex

Vergadering stemt in met alle agendapunten Vandaag, donderdag 3 maart 2022, heeft de buitengewone algemene vergadering van Cumulex N.V plaatsgevonden. Op de agenda stonden de benoeming van BDO Bedrijfsrevisoren CVBA als commissaris en de principebesluiten om AA...