Cumulex FAQ

Hoe kan ik handelen in aandelen Cumulex NV?

De aandelen Cumulex zijn genoteerd aan Euronext Brussel en worden verhandeld via vrijwel alle Europese brokers en banken. De aandelen kunnen dagelijks worden verhandeld om 11.30 uur en 16.30 uur.

Kan ik met mijn bedrijf naar de beurs via Cumulex?

Cumulex staat open voor partijen die via Cumulex een beursnotering wensen te verkrijgen. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Waaruit bestaat het kapitaal van Cumulex?

Cumulex heeft in totaal 550.000 effecten uitstaan, waarvan 440.000 beursgenoteerde aandelen en 110.000 niet beursgenoteerde winstbewijzen. 

Ik heb nog oude aandelen aan toonder, is dit nog iets waard?

In 2015 zijn alle aandelen aan toonder conform de wettelijke bepalingen gedematerialiseerd en ter beurze verkocht. Kijk voor meer informatie op de pagina over dematerialisatie.

Wat zijn de kenmerken van de winstbewijzen?

Cumulex heeft 110.000 winstbewijzen uitstaan. Dit zijn effecten op naam en worden bijgehouden in het register van winstbewijzen. Winstbewijzen hebben evenveel stemrecht als aandelen, maar een ander winstrecht. Het winstrecht is geregeld conform artikel 34 van de statuten. 

Wanneer houdt Cumulex de aandeelhoudersvergadering?

Conform de statuten is de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op de tweede maandag van de maand juni om 11:00 uur;
indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde
uur.

Ik heb nog winstbewijzen, wat zijn die nog waard?

Winstbewijzen zijn vrij verhandelbare effecten, maar kennen geen beursnotering. U dient dus zelf een tegenpartij te vinden als u ze wenst te verkopen of kopen. De verhandelbaarheid en het winstrecht van de winstbewijzen is minder dan die van de aandelen, derhalve zal de prijs van een winstbewijs normaal ook lager liggen dan die van de beursgenoteerde aandelen. Indien u de winstbewijzen wenst te verkopen of in wilt wisselen voor gewone aandelen verzoeken we u contact met de vennootschap op te nemen via het contactformulier.

Ik heb mijn winstbewijzen verkocht, hoe kan ik dit formaliseren?

Stap 1: U dient Cumulex N.V. te voorzien van de volgende informatie om de verkoop te realiseren:

  • Volmacht tot verkoop
  • Kopie identiteitsbewijs van de verkopende partij
  • Kopie certificaat winstbewijzen
  • Kopie identiteitsbewijs van de aankopende partij
  • Adresgegevens aankopende partij

Stap 2: Cumulex N.V. zorgt na controle voor vernietiging van het certificaat van winstbewijs van de verkopende partij en inschrijving van de aankopende partij.

Wat is de lidstaat van herkomst van Cumulex

Cumulex kent België als lidstaat van herkomst