Cumulex NV

Beursgenoteerd aan Euronext Brussel

Beursfonds zonder activiteiten

Cumulex is een in 1956 opgerichte vennootschap genoteerd aan de officiële markt van Euronext Brussel. De strategie van het Cumulex is om nieuwe operationele activiteiten te ondernemen of in te brengen in Cumulex ten einde lange termijn waarde te creëren voor de aandeelhouders. 

Waardecreatie

De strategie van het bestuur is om nieuwe activiteiten in te brengen in Cumulex. Een reverse listing, waarbij een private onderneming via Cumulex een beursnotering verkrijgt, behoort daarbij tot de mogelijkheden. Cumulex zal in overleg met partijen zoeken naar geschikte mogelijkheden. Om te beoordelen of een onderneming in aanmerking komt voor een reverse listing, wordt onder meer rekening gehouden met de volgende criteria:

N

Aantrekkelijke waardepropositie

N

Winstgevendheid

N

Bijdrage winst per aandeel

N

Lange termijn waardegroei

N

Goed track record

N

Sterk management

Aandelen

Winstbewijzen

Stemrechten

Veelgestelde vragen

u

Hoe kan ik met mijn bedrijf naar de beurs?

Cumulex staat open voor partijen die via Cumulex een beursnotering wensen te verkrijgen. Neem contact op voor de mogelijkheden.

u

Hoe kan ik handelen in aandelen Cumulex?

De aandelen Cumulex zijn genoteerd aan Euronext Brussel en worden verhandeld via vrijwel alle Europese brokers en banken.

Persberichten van Cumulex:

Cumulex vraagt formele goedkeuring voor overname AA Circular

Op 5 december 2022 zal een buitengewone aandeelhoudersvergadering van Cumulex N.V. (hierna: Cumulex) plaatsvinden. In deze vergadering zal het voorstel tot overname van AA Circular en de financiering daarvan middels de uitgifte van een converteerbare obligatie ter...

Cumulex behaalt vrijwel gelijk halfjaarresultaat

Het Belgische beursfonds Cumulex heeft over de eerste zes maanden van 2022 een klein negatief resultaat behaald. Het resultaat kwam uit op 34 duizend euro negatief, vrijwel gelijk aan het resultaat over de eerste helft van 2021 (38 duizend euro negatief). De winst per...

Update overname AA Circular

Cumulex heeft in haar persbericht van 3 maart jongstleden Cumulex aangegeven voornemens te zijn de verdere formaliteiten af te werken voor de overname van AA Circular BV. Cumulex heeft aangegeven ernaar te streven de transactie voor eind juni 2022 af te ronden. Thans...

Investeringsvoorstel?

Heeft u een interessant investeringsvoorstel voor Cumulex neem dan contact met ons op. Wij zullen het voorstel met interesse bekijken en komen bij u terug indien dit mogelijk interessant is om waardegroei te creëren voor de aandeelhouders van Cumulex.