Cumulex NV maakt vandaag de resultaten over het boekjaar 2023 bekend. In 2023 heeft Cumulex N.V. een klein negatief resultaat behaald van -76 duizend euro (2021: -91 duizend euro). Per aandeel (incl. winstbewijzen) kwam het nettoresultaat uit op -0,14 euro. Het eigen vermogen van Cumulex blijft fors negatief (-2,4 miljoen euro).  

Ten aanzien van de voortgang van afronding van de overname van een 65 procentsbelang in AA Circular is de instemming van de financiële instelling van AA Circular nog niet verkregen. Cumulex acht het onwaarschijnlijk dat de benodigde goedkeuring op korte termijn zal worden verkregen. Om die reden heeft Cumulex besloten zich tevens te richten op andere mogelijke overnames, investeringen en activiteiten.  

De door de accountant gecontroleerde en goedgekeurde jaarrekening 2023 is vandaag op de website gepubliceerd. De aandeelhoudersvergadering zal op 10 juni 2024 plaatsvinden.