Sucraf deelt mede dat de op 16 februari gehouden algemene vergadering van aandeelhouders alle voorstellen heeft aangenomen. Dit betreft onder meer een voorstel tot wijziging van de statuten, waaronder aanpassingen aan de huidige weten regelgeving alsmede de wijziging van de naam van de vennootschap in Cumulex.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de op de website gepubliceerde agenda met toelichting. Nadere technische informatie over de naamswijziging zal op een later moment worden gepubliceerd.