Cumulex heeft over de eerste zes maanden van 2023 een resultaat behaald van -45 duizend euro negatief (2022: -35 duizend euro). De winst per aandeel bedroeg in het eerste halfjaar 2023 -0,08 euro. Het eigen vermogen van Cumulex blijft fors negatief (-2,4 miljoen euro). De kosten betreffen onder andere administratie, jaarrekening, aandeelhoudersvergadering en de beursnotering. Er waren geen inkomsten uit bedrijfsactiviteiten.

Cumulex is onverminderd voornemens om 65 procent van AA Circular over te nemen van grootaandeelhouder Value8. AA Circular is actief in de totaalamovatie, renovatieamovatie en recycling in de zakelijke (bouw-)markt in Nederland. Voor de afronding van de transactie is de goedkeuring van de financiële instelling van AA Circular benodigd. Deze is nog niet ontvangen.

Het halfjaarbericht 2023 van Cumulex is beschikbaar op de website van Cumulex.

Cumulex NV