Cumulex NV maakt vandaag de resultaten over het boekjaar 2022 bekend. In 2022 heeft Cumulex N.V. een klein negatief resultaat behaald van -91 duizend euro (2021: -65 duizend euro). Per aandeel (incl. winstbewijzen) kwam het nettoresultaat uit op -0,17 euro. Het eigen vermogen van Cumulex blijft fors negatief (-2,32 miljoen euro). Het resultaat is licht lager dan vorig jaar vanwege de hogere publicatie- en notariskosten  in verband met de voorgenomen acquisitie van AA Circular. 

Cumulex is voornemens om een 65 procentsbelang in AA Circular over te nemen van grootaandeelhouder Value8. AA Circular is actief in de totaalamovatie, renovatieamovatie en recycling in de zakelijke (bouw-)markt in Nederland. Op de aandeelhoudersvergadering van 19 februari jl. zijn de voorstellen tot de overname van AA Circular en de uitgifte van een converteerbare obligatie goedgekeurd. Voor de afronding van de transactie is de goedkeuring van de financiële instelling van AA Circular benodigd. 

De door de accountant gecontroleerde en goedgekeurde jaarrekening 2022 is vandaag op de website gepubliceerd. De aandeelhoudersvergadering zal op 12 juni 2023 plaatsvinden.