Het Belgische beursfonds Cumulex heeft over de eerste zes maanden van 2022 een klein negatief resultaat behaald. Het resultaat kwam uit op 34 duizend euro negatief, vrijwel gelijk aan het resultaat over de eerste helft van 2021 (38 duizend euro negatief). De winst per aandeel bedroeg in het eerste halfjaar 2022 0,06 euro negatief. Het eigen vermogen van Cumulex blijft fors negatief (-2,3 miljoen euro). Aan de kostenzijde zijn kosten gemaakt voor onder andere administratie, jaarrekening en de beursnotering.  

De inspanningen van Cumulex zijn gericht op het inbrengen of aankopen van operationele bedrijven met als doel waarde te creëren op lange termijn. In dat kader heeft Cumulex op 1 februari 2022 overeenstemming bereikt over de aankoop van AA Circular. AA Circulair is actief in de totaal-amovatie, renovatie-amovatie en recycling in de zakelijke (bouw-) markt in Nederland. De jaaromzet bedraagt ruim 7 miljoen euro en de EBITDA marge ligt in de bandbreedte van 13 tot 17 procent. Cumulex streeft ernaar de procesmatige stappen die voor de aankoop van AA Circular benodigd zijn, zo spoedig mogelijk te doorlopen en af te ronden.

Het halfjaarbericht 2022 van Cumulex is beschikbaar op de website van Cumulex. Cumulex NV