Over de eerste zes maanden van 2021 heeft Cumulex NV (voorheen Sucraf) een klein negatief resultaat behaald. Het resultaat kwam uit op 38 duizend euro negatief, tegen 14 duizend euro negatief een jaar eerder. De winst per aandeel bedroeg in het eerste halfjaar 2021 0,07 euro negatief. Het eigen vermogen van Cumulex blijft fors negatief (-2,2 miljoen euro). Aan de kostenzijde zijn kosten gemaakt voor onder andere administratie, jaarrekening en de beursnotering. Deze kosten worden sinds 2015 – onverplicht – door grootaandeelhouder Value8 gefinancierd.

Cumulex blijft streven naar een situatie waarin binnen Cumulex operationele activiteiten worden ondernomen en perspectief wordt gecreëerd van waardegroei op lange termijn. Cumulex is thans zelf actief op zoek naar mogelijke overnames die kunnen bijdragen aan de waardegroei van de onderneming. Voor geheel 2021 wordt, zonder rekening te houden met de kosten verbonden aan de eventuele inbreng van bedrijfsactiviteiten, gestreefd naar handhaving van het lage kostenniveau.

Het halfjaarbericht over 2021 is beschikbaar op de website van Cumulex.