Cumulex NV maakt vandaag de resultaten over het boekjaar 2021 bekend. In 2021 heeft Cumulex N.V. een klein negatief resultaat behaald van -65 duizend euro (2020: -29 duizend euro). Per aandeel (incl. winstbewijzen) kwam het netto resultaat (afgerond) uit op -0,12 euro. Het eigen vermogen van Cumulex blijft fors negatief (-2,23 miljoen euro). Het resultaat is licht lager dan vorig jaar door de kosten van de statutenwijziging en hogere accountantskosten.

Gedurende 2021 heeft het bestuur initiatieven ondernomen om nieuwe activiteiten in te brengen. Begin 2021 zijn de statuten van de vennootschap gewijzigd. Onderdeel van deze statutenwijziging is de wijziging van de naam van Sucraf naar Cumulex. Voorts werd in het vierde kwartaal van 2021 bericht dat met grootaandeelhouder Value8 wordt gesproken over de aankoop van een 65%-belang in AA Circular. AA Circular is actief in de totaalamovatie, renovatieamovatie en recycling in de zakelijke (bouw-)markt in Nederland. De jaaromzet van AA Circular bedraagt ruim 7 miljoen euro en de EBITDA-marge ligt in de bandbreedte van 13 tot 17 procent. Met de aankoop van AA Circular wordt Cumulex weer een beursfonds met substantiële en winstgevende activiteiten. Op de aandeelhoudersvergadering van 3 maart jl. zijn de principebesluiten voor de overname van AA Circular goedgekeurd. Cumulex is voornemens de daarvoor benodigde wettelijke formaliteiten de komende maanden verder af te ronden.

De door de accountant gecontroleerde en goedgekeurde jaarrekening 2021 is vandaag op de website gepubliceerd. De aandeelhoudersvergadering zal op 13 juni 2021 plaatsvinden.