Belangname in duurzaam bedrijf AA Circular

Cumulex heeft overeenstemming bereikt over de overname van 65 procent in AA Circular B.V. AA Circulair is actief in de totaalamovatie, renovatieamovatie en recycling in de zakelijke (bouw-) markt in Nederland. De jaaromzet bedraagt ruim 7 miljoen euro en de EBITDA marge ligt in de bandbreedte van 13 tot 17 procent. Zoals reeds op 20 december jl. aangegeven, zal Cumulex het belang kopen tegen dezelfde prijs als waar tegen grootaandeelhouder Value8 het belang recent heeft verworven.

Op grond van de verwachte marktgroei, de gezonde winstgevendheid en de mogelijkheden voor add-on acquisities biedt de belangname in AA Circular voor Cumulex een aantrekkelijk perspectief op creatie van aandeelhouderswaarde. De voorgenomen transactie draagt direct bij aan een versterking van de vermogenspositie en aan de ontwikkeling van de winst per aandeel. De overname wordt gefinancierd met de uitgifte van een converteerbare obligatie.

Uitgaande van volledige conversie van de converteerbare obligatielening kan een pro forma (verwaterde) winst per aandeel worden berekend van circa 0,20 euro. Dit getal is slechts indicatief en gebaseerd op huidige inschattingen en aannames. Cumulex acht het te vroeg om een concrete winstverwachting voor 2022 uit te spreken.

Het voorstel tot overname van het 65 procent belang in AA Circular zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Cumulex die op 3 maart 2022 zal plaatsvinden. Op de agenda van deze vergadering staat tevens het mandaat van een nieuwe commissaris geagendeerd alsmede een voorstel tot versterking van het eigen vermogen van Cumulex.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de website van Cumulex en de op deze website beschikbaar gestelde aandeelhouderscirculaire ten behoeve van de voorgestelde overname van het meerderheidsbelang in AA Circulair.

Cumulex NV
Grensstraat 7, 1831 Diegem
www.cumulex.be