Op 5 december 2022 zal een buitengewone aandeelhoudersvergadering van Cumulex N.V. (hierna: Cumulex) plaatsvinden. In deze vergadering zal het voorstel tot overname van AA Circular en de financiering daarvan middels de uitgifte van een converteerbare obligatie ter goedkeuring aan aandeelhouders worden voorgelegd. Omdat het niet mogelijk is om op deze vergadering het benodigde quorum te halen, zal op 19 januari 2023 een nieuwe aandeelhoudersvergadering worden gehouden waarbij het quorumvereiste niet van toepassing is. 

De transactie betreft de overname van 65 procent van het kapitaal in AA Circular B.V. AA Circulair is actief in de totaalamovatie, renovatieamovatie en recycling in de zakelijke (bouw-) markt in Nederland. De jaaromzet over 2021 bedroeg ruim 7 miljoen euro met een EBITDA marge van circa 15 procent. Met de voorgenomen transactie verkrijgt Cumulex sinds lange tijd weer winstgevende activiteiten die direct bijdragen aan de ontwikkeling van de winst per aandeel.

Voor nadere informatie over de transactie wordt verwezen naar de agenda en de agendastukken op de website (cumulex.be) alsmede naar de eerder gepubliceerde persberichten en aandeelhouderscirculaire.