Vergadering stemt in met alle agendapunten


Vandaag, donderdag 3 maart 2022, heeft de buitengewone algemene vergadering van Cumulex N.V plaatsgevonden. Op de agenda stonden de benoeming van BDO Bedrijfsrevisoren CVBA als commissaris en de principebesluiten om AA Circular BV over te nemen en de financiële structuur te versterken. Alle agendapunten zijn met (afgerond) 100% aangenomen.
 
In de onderstaande tabel worden de stemuitslagen weergegeven. Op de vergadering waren in totaal 456.759 stemmen vertegenwoordigd, ofwel 83% van het uitstaande kapitaal (550.000 stemmen). Grootaandeelhouder Value8 (416.730 stemmen) heeft niet meegestemd bij agendapunten 2 en 3.

AgendapuntStemmen voorStemmen tegenOnthoudingen
1. Benoeming BDO Bedrijfsrevisoren CVBA als commissaris456.75810
2. Goedkeuring overname AA Circular BV40.02900
 
3. Verhoging van het eigen vermogen en versterking van de financiële structuur40.02810

Volgende stappen

In vervolg op de positieve principebesluiten bij agendapunt 2 en 3, is Cumulex voornemens de formaliteiten verder af te werken. Cumulex streeft ernaar de transactie voor eind juni 2022 af te ronden, waarbij tevens een nieuwe aandeelhoudersvergadering zal worden bijeengeroepen. Voor deze vergadering worden de wettelijk vereiste besluiten geagendeerd, inclusief de benodigde verslagen en waarborgen voor een juiste besluitvorming.