Sucraf deelt mede dat op 16 februari 2021 een algemene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden. Op de agenda staat onder meer een voorstel tot wijziging van de statuten. De voorgestelde wijzigingen houden onder meer
verband met aanpassingen aan de huidige wet- en regelgeving. Voorts wordt voorgesteld de naam van de vennootschap te wijzigen in Cumulex.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de gepubliceerde oproep en agenda. In verband met Covid zal de vergadering zo veel mogelijk digitaal plaatsvinden. Nadere informatie over de effectuering van de statutenwijziging volgt na de te
houden aandeelhoudersvergadering.