Over de eerste zes maanden van 2020 heeft Sucraf NV (Sucrerie et Raffinerie del’Afrique Centrale) een klein negatief resultaat behaald van 14 duizend euro negatief, tegen 12 duizend euro negatief een jaar eerder. Per aandeel kwam het netto resultaat
(afgerond) uit op -0,02 euro. Het eigen vermogen van Sucraf blijft fors negatief (-2,1 miljoen euro). Sucraf is er wederom in geslaagd de instandhoudingskosten van de beursgenoteerde vennootschap laag te houden. Aan de kostenzijde zijn kosten
gemaakt voor onder andere administratie, jaarrekening en de beursnotering. Deze kosten worden sinds 2015 – onverplicht – door grootaandeelhouder Value8 gefinancierd.

Sucraf blijft streven naar een situatie waarin binnen Sucraf operationele activiteiten worden ondernomen en perspectief wordt gecreëerd van waardegroei op lange termijn. Begin 2020 heeft Sucraf met enkele serieuze partijen verkennende
gesprekken gevoerd. Deze constructieve gesprekken hebben niet geleid tot concrete vervolgstappen. Sucraf blijft streven naar het inbrengen van activiteiten. Voor geheel 2020 wordt, zonder rekening te houden met de kosten verbonden aan de eventuele inbreng van bedrijfsactiviteiten, gestreefd naar handhaving van het lage kostenniveau.

Het halfjaarbericht over 2020 is beschikbaar op de website van Sucraf