Cumulex heeft in haar persbericht van 3 maart jongstleden Cumulex aangegeven voornemens te zijn de verdere formaliteiten af te werken voor de overname van AA Circular BV. Cumulex heeft aangegeven ernaar te streven de transactie voor eind juni 2022 af te ronden. Thans informeren wij aandeelhouders dat het opstellen van de benodigde wettelijk vereiste documentatie iets meer tijd vergt. 

Cumulex is onveranderd positief over de overname en is voornemens om de transactie in het derde kwartaal definitief af te ronden.