Persberichten

Sucraf doet voorstel tot statutenwijziging

Sucraf deelt mede dat op 16 februari 2021 een algemene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden. Op de agenda staat onder meer een voorstel tot wijziging van de statuten. De voorgestelde wijzigingen houden onder meerverband met aanpassingen aan de huidige...

Sucraf publiceert halfjaarcijfers

Over de eerste zes maanden van 2020 heeft Sucraf NV (Sucrerie et Raffinerie del'Afrique Centrale) een klein negatief resultaat behaald van 14 duizend euro negatief, tegen 12 duizend euro negatief een jaar eerder. Per aandeel kwam het netto resultaat(afgerond) uit op...

Jaarverslag en Algemene Vergadering

Sucraf N.V. maakt, in aanvulling op het persbericht van 1 april 2020, bekend dat het Sucraf Jaarverslag over 2019, inclusief de gecontroleerde jaarrekening, beschikbaar is gesteld via de website van de vennootschap. Sucraf zal op maandag 8 juni 2020 haar jaarlijkse...

Jaarcijfers 2019 en Mededeling COVID-19

In het onderstaande persbericht wenst Sucraf N.V. (Sucrerie et Raffinerie de l'Afrique Centrale) u te informeren over de jaarcijfers 2019 en de impact van COVID-19 op Sucraf. JaarcijfersSucraf N.V. maakt vandaag de resultaten over het boekjaar 2019 bekend. Over het...